ગુજરાતી

માં સંપટિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સંપટિયું1સંપુટિયું2

સંપટિયું1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો સંપુટ; બે શકોરાં કે તેવી પોલી વસ્તુઓનાં મોં એક ઉપર એક મૂકી કરેલો ઘાટ.

 • 2

  હાથના પંજા તે પ્રમાણે જોડવા તે.

ગુજરાતી

માં સંપટિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સંપટિયું1સંપુટિયું2

સંપુટિયું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો સંપુટ; બે શકોરાં કે તવી પોલી વસ્તુઓનાં મોં એક ઉપર એક મૂકી કરેલો ઘાટ.

 • 2

  હાથના પંજા તે પ્રમાણે જોડવા તે.