સૂપડે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂપડે આવવું

  • 1

    ઋતુમાં આવવું.

  • 2

    પહેલે આણે સાસરે આવવું; કરકરિયાવર લઈ સાસરે આવવું.