સુપ્તમાનસશાસ્ત્ર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુપ્તમાનસશાસ્ત્ર

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સુપ્ત કે ગુપ્ત મન વિષેનું માનસશાસ્ત્ર; 'સાઈકો-ઍનેલિસિસ'.