સપ્તલોક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સપ્તલોક

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    ભૂ, ભુવર, સ્વર્, મહર્, તપ, જન, સત્ય એ સાત લોક.