ગુજરાતી

માં સપેરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સપેર1સુપર2સુપેરે3સ્પેર4

સપેર1

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  સારી રીતે; ઠીક; બરાબર.

મૂળ

सु+પેર

ગુજરાતી

માં સપેરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સપેર1સુપર2સુપેરે3સ્પેર4

સુપર2

વિશેષણ

 • 1

  ઉત્કૃષ્ટ.

 • 2

  ઉચ્ચતમ.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં સપેરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સપેર1સુપર2સુપેરે3સ્પેર4

સુપેરે3

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  સારી પેરે–પ્રકારે.

ગુજરાતી

માં સપેરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સપેર1સુપર2સુપેરે3સ્પેર4

સ્પેર4

વિશેષણ

 • 1

  વધારાનું.

 • 2

  ફાજલ.

મૂળ

इं.