ગુજરાતી

માં સપ્રમાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સપ્રમાણ1સપ્રમાણ2

સપ્રમાણ1

વિશેષણ

 • 1

  સાધાર; સાબિતીવાળું.

 • 2

  યોગ્ય પ્રમાણવાળું; માપસર.

 • 3

  સયુક્તિક.

ગુજરાતી

માં સપ્રમાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સપ્રમાણ1સપ્રમાણ2

સપ્રમાણ2

અવ્યય

 • 1

  પ્રમાણ ટાંકીને.

ગુજરાતી

માં સપ્રમાણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સપ્રમાણ1સપ્રમાણ2

સપ્રમાણ

વિશેષણ

 • 1

  પ્રાણવાળું.

મૂળ

सं.