સ્પર્શકોણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્પર્શકોણ

પુંલિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​ પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​ પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    'ઇન્ટ્રિન્ઝિક ઍન્ગલ' કે ઍન્ગલ ઑફ કૉન્ટેકટ.