ગુજરાતી

માં સુપુષ્ટની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુપુષ્ટ1સ્પષ્ટ2સ્પૃષ્ટ3

સુપુષ્ટ1

વિશેષણ

 • 1

  સારી પેઠે પુષ્ટ–જાડું કે ભરાવાદાર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સુપુષ્ટની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુપુષ્ટ1સ્પષ્ટ2સ્પૃષ્ટ3

સ્પષ્ટ2

વિશેષણ

 • 1

  સહેલાઈથી દેખી કે સમજી શકાય તેવું; ખુલ્લું; સ્ફુટ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સુપુષ્ટની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુપુષ્ટ1સ્પષ્ટ2સ્પૃષ્ટ3

સ્પૃષ્ટ3

વિશેષણ

 • 1

  સ્પર્શાયેલું.

 • 2

  વ્યાકર​ણ
  સ્પર્શવ્યંજનને અંગેનો (વાણીનો પ્રયત્ન).

મૂળ

सं.