સ્પષ્ટભાષિતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્પષ્ટભાષિતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્પષ્ટભાષિત્વ.