સપાટો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સપાટો કરવો

  • 1

    જોર અને તાકીદથી કામ કરવું.