સપાટો કાઢી નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સપાટો કાઢી નાખવો

  • 1

    ખો ભુલાવી દેવી; ધમકાવવું; મારવું.