સપાટો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સપાટો મારવો

  • 1

    જોર અને તાકીદથી કામ કરવું.