સપાટ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સપાટ કરવું

  • 1

    ખાડા ટેકરા વિનાનું કરવું.

  • 2

    પાધર કરવું; ઉડાડી દેવું.