સ્ફૂર્ત્તિદાયી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ફૂર્ત્તિદાયી

વિશેષણ

  • 1

    સ્ફૂર્તિ આપે એવું.