સફાઈદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સફાઈદાર

વિશેષણ

  • 1

    સફાઈવાળું; સાફ; સ્વચ્છ.

  • 2

    લાક્ષણિક સફાઈવાળું.