સબડકો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સબડકો મારવો

  • 1

    સબડકો ભરવો.

  • 2

    ખૂબ ઝપાટવું–ખાવું.