સબબ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સબબ કાઢવો

  • 1

    કારણ કે બહાનું શોધવું.