સબમાં લગતી હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સબમાં લગતી હોવી

  • 1

    બધામાં લેવાદેવા હોવી કે માથું મારવું.