સંભળાવી દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંભળાવી દેવું

  • 1

    મોઢામોઢ અથવા સાફસાફ હોય તે કહી દેવું.