સંભાળ નીચે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંભાળ નીચે

  • 1

    દેખરેખ નીચે.

  • 2

    આશ્રયમાં.