ગુજરાતી

માં સમની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમું1સમે2સમ3સૂમ4સમ5સૂમ6

સમું1

વિશેષણ

 • 1

  ઠીક; સરખું; બરોબર દુરસ્ત; વ્યવસ્થિત.

 • 2

  સમાણું; સમાન; સરખું.

 • 3

  -ને લાગુ પડતી [ગાળ].

ગુજરાતી

માં સમની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમું1સમે2સમ3સૂમ4સમ5સૂમ6

સમે2

પુંલિંગ

 • 1

  +સમય.

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  -ની સાથોસાથ; -સુધીના માપનું. જેમ કે, કેડ સમાણું પાણી.

  જુઓ સમું (૩)

 • 2

  સાથોસાથ; સહિત. ઉદા૰ ધડાકા સમું તે નીચે પડ્યું.

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  સમયે; પ્રસંગે.

મૂળ

જુઓ સમો

ગુજરાતી

માં સમની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમું1સમે2સમ3સૂમ4સમ5સૂમ6

સમ3

પુંલિંગ બહુવયન​

 • 1

  સોગન.

ગુજરાતી

માં સમની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમું1સમે2સમ3સૂમ4સમ5સૂમ6

સૂમ4

વિશેષણ

 • 1

  કંજૂસ; બખીલ.

પુંલિંગ

 • 1

  કંજૂસ; બખીલ.

મૂળ

अ. शूम; સર૰ हिं., म.

ગુજરાતી

માં સમની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમું1સમે2સમ3સૂમ4સમ5સૂમ6

સમ5

વિશેષણ

 • 1

  સરખું; સમાન.

ગુજરાતી

માં સમની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમું1સમે2સમ3સૂમ4સમ5સૂમ6

સૂમ6

વિશેષણ

 • 1

  શૂન્ય.

 • 2

  મૂજી; જડ.

 • 3

  કંજૂસ; કૃપણ; લોભી.

પુંલિંગ

 • 1

  સંગીત
  તાલનું આરંભસ્થાન.

 • 2

  સંગીતનો એક અલંકાર.

મૂળ

सं.