સમજૂત ઉપર આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમજૂત ઉપર આવવું

  • 1

    સમાધાન કરવું.