સમજના ઘરમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમજના ઘરમાં આવવું

  • 1

    ઉંમર લાયક થવું.