સમતોલ ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમતોલ ઊતરવું

  • 1

    સરખેસરખું થવું.