ગુજરાતી

માં સમદરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમદર1સમુદ્ર2સમુંદર3સમંદર4

સમદર1

પુંલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો સમુદ્ર.

મૂળ

સર૰ हिं., म. समं (-मुं)दर

ગુજરાતી

માં સમદરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમદર1સમુદ્ર2સમુંદર3સમંદર4

સમુદ્ર2

પુંલિંગ

 • 1

  દરિયો.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સમદરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમદર1સમુદ્ર2સમુંદર3સમંદર4

સમુંદર3

પુંલિંગ

 • 1

  સમુદ્ર; દરિયો; સાગર.

મૂળ

हिं.

ગુજરાતી

માં સમદરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમદર1સમુદ્ર2સમુંદર3સમંદર4

સમંદર4

પુંલિંગ

 • 1

  સમુદ્ર; દરિયો; સાગર.

મૂળ

हिं.