સમુદ્ર ખેડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમુદ્ર ખેડવો

  • 1

    સમુદ્ર પર મુસાફરી કરવી.