ગુજરાતી

માં સમબાજુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમબાજુ1સમબાજૂ2

સમબાજુ1

વિશેષણ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    સરખી બાજુઓવાળું (આકૃતિ).

ગુજરાતી

માં સમબાજુની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમબાજુ1સમબાજૂ2

સમબાજૂ2

વિશેષણ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    સરખી બાજુઓવાળું (આકૃતિ).