સમબાજુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમબાજુ

વિશેષણ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    સરખી બાજુઓવાળું (આકૃતિ).

સમબાજૂ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમબાજૂ

વિશેષણ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    સરખી બાજુઓવાળું (આકૃતિ).