ગુજરાતી

માં સમમિતિની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમમિતિ1સમમિતિ2

સમમિતિ1

સ્ત્રીલિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    સરેરાશ.

ગુજરાતી

માં સમમિતિની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમમિતિ1સમમિતિ2

સમમિતિ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સમપ્રમાણતા; સૌષ્ઠવ; 'સિમેટ્રી'.