સમયજ્ઞ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમયજ્ઞ

વિશેષણ

  • 1

    સિદ્ધાંત સમજનાર.

  • 2

    સમય ઓળખનાર.