સમયવિરોધી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમયવિરોધી

વિશેષણ

  • 1

    જમાનાના બળોથી વિરુદ્ધ વર્તનાર.