સમય ઓળખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમય ઓળખવો

  • 1

    પ્રસંગ કે સંજોગ બરોબર સમજવો–જાણવો.