સમય વર્તવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમય વર્તવો

  • 1

    પ્રસંગ કે સંજોગ બરોબર સમજવો–જાણવો.