ગુજરાતી માં સમરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સમર1સમર2સમર3

સુમેરુ1

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  મેરુ; સોનાનો પર્વત.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં સમરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સમર1સમર2સમર3

સેમર2

પુંલિંગ

 • 1

  શીમળો; એક ઝાડ.

મૂળ

हिं.

ગુજરાતી માં સમરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સમર1સમર2સમર3

સ્મર3

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  કામદેવ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં સમરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સમર1સમર2સમર3

સ્મેર

વિશેષણ

 • 1

  હસતું.

 • 2

  ખીલેલું; પ્રફુલ્લ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં સમરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સમર1સમર2સમર3

સમર

પુંલિંગ

 • 1

  ઉનાળો.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી માં સમરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સમર1સમર2સમર3

સમર

પુંલિંગ & પુંલિંગ

 • 1

  યુદ્ધ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં સમરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સમર1સમર2સમર3

સમર

વિશેષણ

 • 1

  સાત (સંકેતની ભાષામાં).