સ્મરણપોથી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્મરણપોથી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નોંધપોથી.