ગુજરાતી

માં સમરણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમરણી1સ્મરણી2

સમરણી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્મરણી; જપમાળા.

ગુજરાતી

માં સમરણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમરણી1સ્મરણી2

સ્મરણી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જપ કરવાની માળા.