ગુજરાતી

માં સમસમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમસમ1સમેસમું2

સમસમ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    જોરથી ફૂંકાતા કે વીંધાતા પવનનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં સમસમની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમસમ1સમેસમું2

સમેસમું2

વિશેષણ

  • 1

    બરોબર સમું.

  • 2

    સીધેસીધું હોય તેવું; યથાર્થ.

મૂળ

'સમું' નો દ્વિર્ભાવ