ગુજરાતી

માં સમૂહવાચનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમૂહવાચન1સમૂહવાંચન2

સમૂહવાચન1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સૌએ સાથે વાંચવું તે.

ગુજરાતી

માં સમૂહવાચનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમૂહવાચન1સમૂહવાંચન2

સમૂહવાંચન2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સૌએ સાથે વાંચવું તે.