સમાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમાઈ જવું

  • 1

    અંદર પેસી કે મળી કે ભળી જવું; લોપ કે અદૃશ્ય થઈ જવું.