સમાજશાસ્ત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમાજશાસ્ત્રી

પુંલિંગ

  • 1

    સમાજશાસ્ત્રીનો વેત્તા.