સમાજશાસ્ત્રીય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમાજશાસ્ત્રીય

વિશેષણ

  • 1

    સમાજશાસ્ત્ર સંબંધી.