સમાધાન ઉપર આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમાધાન ઉપર આવવું

  • 1

    સમાધાન કરવું.