સમાધિ ચણવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમાધિ ચણવી

  • 1

    સાધુસંતને દાટ્યા હોય ત્યાં દેરી ચણવી.