ગુજરાતી

માં સમારની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમાર1સુમાર2સુમારે3

સમાર1

પુંલિંગ

 • 1

  સમારવું તે; સમારકામ.

 • 2

  ચાસમાં બી નાંખી તે ઢાંકવા ઉપર ફેરવવામાં આવતું લાંબું પાટિયું.

મૂળ

સમારવું પરથી; સર૰ म.

ગુજરાતી

માં સમારની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમાર1સુમાર2સુમારે3

સુમાર2

પુંલિંગ

 • 1

  અડસટ્ટો.

મૂળ

જુઓ શુમાર; સર૰ म.

ગુજરાતી

માં સમારની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સમાર1સુમાર2સુમારે3

સુમારે3

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  આશરે; લગભગ.