સમાસ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમાસ થવો

  • 1

    સમાઈને રહેવું; ચાલુ તંત્રમાં ગોઠવાઈ જવું (જેમ કે, વહુનો સાસરામાં).