સમાહારદ્વંદ્વ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમાહારદ્વંદ્વ

પુંલિંગ

વ્યાકર​ણ
  • 1

    વ્યાકર​ણ
    સમાસનો એક પ્રકાર ઉદા૰ 'યદ્વાતદ્વા' 'જાઆવ'.