સમોસરણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમોસરણ

જૈન
  • 1

    જૈન
    સમવસરણ; આચાર્ય કે મહાન વ્યક્તિની પધરામણી વેળા એકઠો થતો સમુદાય–પરિષદ.