સમોસરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમોસરવું

જૈન
  • 1

    જૈન
    સમવસરવું; આચાર્ય કે મહાન વ્યક્તિની પધરામણી વેળા એકઠો થતો સમુદાય-પરિષદ.