સમો કઠણ કે બારીક હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમો કઠણ કે બારીક હોવો

  • 1

    મુશ્કેલીભર્યો વખત હોવો.