સમ આપવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમ આપવા

  • 1

    સોગન કે પ્રતિજ્ઞાથી બાંધવું.