સમ ખવડાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમ ખવડાવવા

  • 1

    સોગન કે પ્રતિજ્ઞાથી બાંધવું.